BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

W dniach 5 - 11 września w Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnicach, odbywały się zajęcia przygotowane przez Straż Miejską w Chojnicach, 

na temat bezpiecznej drogi do szkoły, w których wzięły udział dzieci klas I –III.
Pogadanka i pokaz miały przybliżyć dzieciom zasady ruchu drogowego oraz uwrażliwić na niebezpieczeństwa czyhające na drodze. Zajęcia były bardzo ciekawie przeprowadzone, gdyż łączyły elementy edukacji z zabawą.
(fot. M. Leszczyński, U. Michalik)

NA GÓRĘ